День ЦЗ в навчальному закладі

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

"Робота з підготовки та проведення показового Дня цивільного захисту у закладі загальної середньої освіти та професійно-технічному закладі освіти

Кропивницький 2018

ДЦЗпроводиться щороку з метою практичного закріплення учнями закладів освіти теоретичного матеріалу з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту, вивчення якого здійснюється в рамках предметів “Основи здоров’я” та “Захист Вітчизни”.

З метою визначення єдиного порядку та методики проведення цього заходу за рекомендаціями обласного управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА та рішенням відповідного керівника відділу (сектору) освіти району, міста, об’єднаної територіальної громади проводиться показовий ДЦЗ. Необхідність проведення показового ДЦЗ визначено у посібнику С.І. Осипенко «Поради майстру виробничого навчання курсів цивільного захисту». Термін «показовий ДЦЗ» визначає, що до вказаного заходу керівник відділу (сектору) освіти району, міста, об’єднаної територіальної громади запрошує керівників інших закладівзагальної середньої освіти та професійно-технічних закладів освіти, які розташовані на відповідній території.

Керівні документи не визначають обов’язковості створення у навчальному закладі спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту. Основними плануючими документами з питань цивільного захисту може бути наказ про організацію та ведення цивільного захисту у закладі освіти, план реагування закладу освіти на надзвичайні ситуації або інструкція щодо дій персоналу закладу освіти при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

Необхідність підготовки і проведення ДЦЗ визначено керівними документами – Кодексом цивільного захисту, Постановами КМУ. Проведення заходу, як показового, знаходиться на контролі у відділі (секторі) освіти району, міста, об’єднаної територіальної громади, управлінні освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА. Підтвердження – затверджений План-графік проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах району, міста, об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

Підготовка і проведення показового ДЦЗ ніяк не вплине на функціонуваннязакладу освіти.

Всі практичні заходи в ході показового ДЦЗ будуть сплановані і проведені з обов’язковим виконанням заходів безпеки.

Перелік ввідних щодо зміни обстановки в ході відпрацювання заходів ОТ доцільно брати з плану реагування закладу освіти на надзвичайні ситуації (інструкції щодо дій персоналу закладу освіти при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій).

Одна з головних цілей проведення практичного заходу – перевірити реальність плану (інструкції) і, при необхідності, відкоригувати його (її).

Витрати на підготовку і проведення показового ДЦЗ визначає керівникзакладу освіти.

Керівництву закладу освіти провести наступні заходи з організації та підготовки ДЦЗ:

- проведення організаційної наради, видання наказу про підготовку та проведення показового ДЦЗ;

- розробка документів;

-добір з числа персоналузакладу освіти відповідальних організаторів, комісіїз оцінки стінгазет, суддів для оцінки естафет, вікторин тощо;

- проведення заходів щодо підготовки керівництва закладу освіти,осіб, які відповідають за оповіщення, протипожежні заходи, матеріально-технічне забезпечення тощо;

- підготовка інших учасників ДЦЗ;

- підготовка місць проведення практичних заходів;

- визначення заходів безпеки під час проведеннязаходів ОТ, доведення цих заходів до учасниківпоказового ДЦЗ.

В подальшому рекомендується керівництву закладу освіти провести наступні заходи під час проведення ДЦЗ:

- відпрацювання першоїзмодельованої ситуації для практичного відпрацювання (загроза виникнення надзвичайних ситуацій), відпрацювання питань щодо приведення структури цивільного захисту закладу в готовність до дій, визначення і проведення запобіжних заходів, які повинні попередити або зменшити наслідки надзвичайних ситуацій. Рекомендується відпрацьовувати таку ситуацію у ранковий час з 9 до 10 години;

- відпрацювання іншихзмодельованих ситуацій для практичного відпрацювання (подальше ускладнення обстановки, виникнення надзвичайних подій і ситуацій), відпрацювання питань щодо реагування на надзвичайні ситуації. До таких ситуацій відносяться ситуації, які вимагають укриття або проведення евакуації учасників освітнього процесу, герметизації приміщень, використання засобів індивідуального захисту, переміщення учасників освітнього процесу в безпечне місце (верхні, нижні поверхи, підвальні приміщення). Персонал закладу може залучатись до гасіння умовної пожежі, надання домедичної допомоги постраждалим;

- підготовка необхідних матеріалів та підведення підсумків виконання практичних заходів. Цей захід рекомендується проводити як складову підведення підсумків показового ДЦЗ.

- обговорення існуючого порядку оповіщення учасників освітнього процесу про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, а також організація реагування на надзвичайні ситуації;

- вирішення питання щодо залучення до участі у показовому ДЦЗ представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіального підрозділу У ДСНС України у Кіровоградській області.

Проведення інструктажівзкерівниками на місцях з відпрацювання практичних дій.

Проведення інструктажів зкерівниками на місцях з відпрацювання практичних дій рекомендується провести після визначення переліку практичних заходів (заходів ОТ), які планується відпрацювати під час ДЦЗ.

При визначенні місць з відпрацювання практичних дій під час проведення показового ДЦЗ рекомендується керуватись наступним:

- визначати і готувати місця з відпрацювання практичних дій необхідно по кожній змодельованій ситуації для практичного відпрацювання. Для закладу загальної середньої освіти (професійно-технічному закладу освіти) доцільно визначити місця: для роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій; для відпрацювання гасіння умовної пожежі; для надання домедичної допомоги постраждалим з призначенням статистів; для виконання під час показового ДЦЗ заходів евакуації;

- при прийнятті рішення про відпрацювання практичних дій щодо укриття учасників освітнього процесу необхідно підготувати відповідне приміщення (як правило, підвал), прорахувати можливості укриття персоналу та учнів, порядок заповнення і час знаходження учнів (особливо учнів молодших класів) у приміщенні.

Під час інструктажівзкерівниками на місцях з практичного відпрацювання дій рекомендуєтьсядовести до призначених керівників методику підготовки місць з практичного відпрацювання дій.Варіант цієї методики може бути наступним:

- підготовка приміщення для роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій: наявність необхідної кількості столів, стільців, засобів зв’язку, передачі і прийому інформації, формалізованих документів, тощо;

- підготовка місця для відпрацювання практичних дій по гасінню пожежі: наявність безпечного місця для імітації пожежі (металеві піддони, тощо);

- підготовка місця для відпрацювання практичних дій по наданню медичної допомоги постраждалим: наявність обладнання та майна для зупинки кровотечі, іммобілізації переломів, наявність статистів або манекенів, імітаційних талонів;

- підготовка місця для практичного відпрацювання питань евакуації: готовність основних і запасних шляхів евакуації, визначення місця зосередження при евакуації із зони хімічного ураження;

- підготовка місця для укриття учасників освітнього процесу: готовність безпечних шляхів руху до підвалу, наявність освітлення, туалету, запасів води, тощо;

- визначення переліку знаків і покажчиків для імітації, розмірів знаків та порядку їх виготовлення;

- забезпечення заходів безпеки на всіх навчальних місцях.

Визначити кожному керівнику на місці з відпрацювання практичних дій, які умови для відпрацювання практичних заходів доцільно реально створювати на навчальному місці і які умови доцільно позначити за допомогою відповідних знаків та покажчиків.

Проведення консультаційзпедагогічними та технічними працівниками, які залучаються до проведення

заходів об’єктового тренування

Консультації щодо підбору різноманітного навчального матеріалу та методів роботи з учнями з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відповідно до діючих навчальних програм майстром ВН не надаються.

Під час консультування педагогічних та технічних працівників, які залучаються до проведення заходівОТ,керівник нагадує:

- дії під час оповіщення;

- дії під час відпрацювання практичних дій по кожній змодельованій ситуації;

- дії під час евакуації;

- дії під час укриття у найпростішій споруді (підвалі);

- необхідність виконання заходів безпеки, виключення випадків нервовості, залякування учнів під час відпрацювання практичних дій.

Надати консультацію стосовно проведення естафет, вікторин, конкурсів.

НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ЩОДО ВІДПРАЦЮВАННЯДОКУМЕНТІВ З ПІДГОТОВКИТАПРОВЕДЕННЯ

ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Перелік документів з підготовки та проведення ДЦЗ, які обов’язково відпрацьовуються, керівними документами не визначений. Можна запропонувати керівництву закладу освіти відпрацювати наступні документи:

-наказ керівника закладу освіти про організацію та проведення ДЦЗ;

- план підготовки ДЦЗ;

- план проведення ДЦЗ;

- порядок проведення практичного відпрацювання дій у надзвичайних ситуаціях (заходів ОТ) у ході ДЦЗ.

Надання рекомендацій та визначення завдання щодо відпрацювання наказу керівника закладу освіти про організацію та проведення Дня цивільного захисту

Керівними документами не визначено, коли доцільно відпрацьовувати наказ керівника закладу освіти про організацію та проведення показового ДЦЗ. Але практика підготовки і проведення такого заходу дає підставу рекомендувати планувати проведення цього заходу за 20-15 днів до терміну проведення ДЦЗ. Така завчасна підготовка наказу забезпечить якісне і своєчасне проведення підготовчих заходів показового ДЦЗ, що у свою чергу забезпечить якісне і успішне проведення ДЦЗ.

Особливістю цього наказу є те, що більшість пунктів розпорядчої частини наказу стосується навчально-виховних заходів з учнями.

Рекомендується послідовність:

- доведення структури наказу (постановочна частина, розпорядча частина); інформації, яку необхідно вказати у наказі (вихідні дані - навчальні цілі, термін і місця проведення ДЦЗ; керівництво показового ДЦЗ; склад тих, хто залучається, порядок їх підготовки; термін і строки проведення заходів ОТ;

строки та обсяги робіт з підготовки місць з відпрацювання практичних дій, відповідальні виконавці, порядок матеріально-технічного забезпечення, розрахунок кошторису на підготовку та проведення показового ДЦЗ). Під час розробки наказу доцільно врахувати, що наказ є основним документом, який визначає заходи з підготовки до ДЦЗ (з урахуванням заходів ОТ) та відповідальних за виконання. Тому розпорядча частина наказу повинна визначати всі підготовчі заходи і відповідальних за виконання.

Надання рекомендацій та визначення завдання щодо відпрацювання плану підготовки Дня цивільного захисту

- інформування працівників, які залучені до визначення структури і розробки плану підготовки показового ДЦЗ, про основні складові плану, а саме: заходи з підготовки плануючих документів показового ДЦЗ; заходи з підготовки занять з учнями, естафет, змагань, виставок, екскурсій; заходи з підготовки педагогічних та технічних працівників; заходи з підготовки відпрацювання практичних дій відповідно змодельованих ситуацій (заходи ОТ); заходи з підготовки матеріально-технічного забезпечення;

- надання рекомендацій щодо визначення заходів з підготовки педагогічних та технічних працівників;

- надання рекомендацій щодо визначення заходів з підготовки відпрацювання практичних дій відповідно змодельованих ситуацій (заходи ОТ);

- надання рекомендації щодо визначення заходів з підготовки матеріально-технічного забезпечення.

Надання рекомендацій та визначення завдання щодо відпрацювання графіку та плану проведення Дня цивільного захисту

Стосовно розробки графіку і плану проведення показового ДЦЗ можна надати наступні рекомендації:

- прив’язка заходів, що проводяться у День цивільного захисту деталізується за віковими групами та термінами виконання та відображається уГрафіку проведення Дня цивільного захисту;

- у графіку визначаються заходи на кожну годину показового ДЦЗ для кожної вікової групи учнів, кожного класу;

- розробка графіку і плану проведення показового ДЦЗ не носить суворо регламентованого характеру, а залежить від місцевих умов, традицій, природних та техногенних особливостей території, рівня підготовки педагогічних працівників та учнів;

- підготовлений варіант плану проведення показового ДЦЗ розглядається та уточнюється на педагогічній раді закладу освіти

- остаточний варіант плану проведення показового ДЦЗ у закладі освіти подається на узгодження до місцевих органів управління освітою. З керівником місцевого органі управління освітою уточнюється питання прибуття для участі у показовому ДЦЗ керівників інших закладів освіти;

- на основі графіку і плану проведення показового ДЦЗ вчителі складаютплани проведення заходів для кожного класу, який наповнюють змістом навчально-виховної роботи з учнями:тематичні класні години, класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини, відкриті уроки з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчальні екскурсії до аварійно-рятувальних служб, музею пожежної справи УДСНС України в області; огляди-конкурси, випускрадіогазети, спортивні змагання, естафети, тренування;

- планпроведення показового ДЦЗобов'язково має містити заходи з відпрацювання практичних дій, передбачених планом реагування закладу освіти на надзвичайні ситуації (інструкцією щодо дій персоналу закладу при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій) (заходи ОТ). Мета здійснення цих заходів - відпрацювання правильної поведінки учасників освітнього процесу під час загрози та виникнення екстремальних та надзвичайних ситуацій. Час проведення заходів ОТ узгоджується із часом проведення інших заходів показового ДЦЗ.

Надання рекомендацій та визначення завдання щодо відпрацювання порядку проведення практичного відпрацювання дій у надзвичайних ситуацій (заходів об’єктового тренування) у ході Дня цивільного захисту

Порядок проведення практичного відпрацювання дій у надзвичайних ситуацій (заходів ОТ) рекомендується відпрацьовувати як додаток до плану проведення ДЦЗ. Основні пункти порядку проведення практичного відпрацювання дій у надзвичайних ситуацій (заходів ОТ) визначають керівник і посадова особа (особа) з питань цивільного захисту, а розробляє документ посадова особа (особа) з питань цивільного захисту закладу освіти.

Виконання проводити у наступній послідовності: з початку - надання рекомендацій щодо змісту вказаного документу, потім - визначення завдання (навчально-виробничі роботи) з підготовки порядку проведення практичного відпрацювання дій у надзвичайних ситуацій (заходів ОТ).

Рекомендувати виконавцю під час відпрацювання порядку проведення практичного відпрацювання дій у надзвичайних ситуацій (заходів ОТ) врахувати наступне:

- заходи з відпрацювання практичних дій (заходи ОТ), у більшості стосуються персоналу, учні є тільки учасниками даних заходів.Це форма практичної підготовки персоналу, зокрема керівного складу, педагогічних та технічних працівників, до прийняття правильних рішень та організації таких масштабних заходів, як евакуація, укриття в захисній споруді, герметизація приміщень і здійсненням інших заходів з питань цивільного захисту, що визначає в цілому готовність закладу освіти до реалізації плану реагування закладу на надзвичайні ситуації чи інструкції щодо дій персоналу закладу при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій;

- заходи ОТ проводяться на території закладу та в будівлі, в захисній споруді (у разі її наявності), а також на спеціально підготовлених місцях (які імітують осередок виникнення надзвичайної події);

- успіх проведення заходів ОТ здебільшого залежить від завчасно підготовлених змодельованих ситуацій для практичного відпрацювання, які згадуються у плані реагування закладу на надзвичайні ситуації чи інструкції щодо

дій персоналу закладу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, визначення складу учасників, чіткого керівництва та якісної підготовки;

- хід та результати заходів ОТ залежить від дієвості структури цивільного захисту закладу освіти, а саме: наявність в закладі осіб, призначених відповідальними за цивільний захист, оповіщення та зв'язок, пожежну безпеку, евакуаційні заходи, комісії з питань надзвичайних ситуацій, знання даними працівниками своїх обов’язків з питань організації заходів цивільного захисту;

- до участі у заходах ОТ залучаються усі працівники закладу освіти. Залучення учнів до відпрацювання практичних дій, які потребують їх участі (заповнення захисної споруди, евакуація, тощо) проводиться у найбільш зручний для навчального закладу час;

- як правило, заходи ОТ проводяться у 2 етапи;

- на першому етапі відпрацювання заходів ОТ при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій в режимі підвищеної готовності відпрацьовуються наступні завдання: оповіщення та зібрання керівного складу закладу, збір та уточнення даних становища, що склалося, його оцінка та аналіз; уточнення плану реагування закладу на надзвичайні ситуації (інструкції щодо дій персоналу закладу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій) та відповідних завдань керівного складу; перевірка готовності до дій за призначенням відповідальних осіб. На даному етапі, особливу увагу керівництво закладу освіти має приділяти питанням функціонування основної та дублюючої об’єктової системи оповіщення, організації проведення практичних заходів, наявності засобів індивідуального захисту, готовності захисних споруд (протирадіаційних укриттів, підвальних приміщень, тощо) до укриття учасників освітнього процесу;

- на другому етапі , в залежності від змодельованого становища (дії в режимі надзвичайної ситуації або її загрози), відпрацьовуються завдання: оповіщення учасників освітнього процесу про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (за необхідністю, при наявності часу та можливостей); герметизації приміщень; переміщення учасників освітнього процесу в безпечне місце (верхні, нижні поверхи, підвальні приміщення). Змодельовані на цьому етапі ситуації повинні за своїм змістом відрізнятися одна від одної, щоб дати можливість набути практичних навиків в прийнятті рішень керівним складом закладу та навичок щодо правильних дій працівників, які здійснюють виховний процес;

- під час другого етапу відпрацьовуються дії учасників заходу за сигналом Увага всім! - навчальна евакуація (дії при виникненні надзвичайної ситуації, пожежі). Як правило, послідовність відпрацювання навчальної евакуації наступна: отримання керівником закладу освіти інформації про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації від спеціалізованої служби оповіщення та зв’язку району (міста, об’єднаної територіальної громади); доведення цієї інформації до працівників; прийняття виважених рішень по заходам запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та щодо заходів реагування на надзвичайні ситуації, які виникли; підготовка учасників навчально-виховного процесу до евакуації; проведення евакуації; розміщення учнів після евакуації; надання інформації батькам про місце знаходження учнів;контроль кількості евакуйованих та доповідь органам управління освітою про прийняті рішення та проведені заходи;

- заходи ОТ реалізуються з імітацією дій у надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж. Імітація даних заходів залежить від особливостей закладу освіти, характеру місцевості і наявності імітаційних засобів і має два основних завдання. Перше завдання – створити умови для залучення відповідальних осіб до ліквідації уявної надзвичайної ситуації. Наприклад: імітація пошкодження даху будівлі закладу освіти та припинення водо, тепло, електропостачання в наслідок урагану; імітація пожежі в одному з приміщень закладу. Окремі елементи імітації доповнюються відповідними знаками, вказівниками, прапорцями, пояснювальними написами. Друге завдання – проведення практичних заходів, наприклад: відпрацювання працівниками закладу освіти навичок гасіння пожежі, в місцях, які забезпечують безпечне виконання таких заходів (на подвір’ї, стадіоні, тощо). Ці місця перед відпрацюванням практичних дій повинні бути помічені вказівниками;

- особи, які беруть участь у заходах ОТ, зобов’язані дотримуватись вимог безпеки, правил експлуатації обладнання та вимог відповідних інструкцій.

Надання рекомендації керівнику закладу освіти щодо його підготовки до проведення показового Дня цивільного захисту
та заходів об’єктового тренування

Завдання та обов’язки керівника ДЦЗ, а саме:

а) пройти функціонального навчання в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області за категорією «Керівники суб’єктів господарювання і навчальних закладів незалежно від форми власності, а також їх заступники» у групі «Керівники навчальних закладів незалежно від форми власності, а також їх заступники». Таке навчання керівник повинен проходити 1 раз на 5 років;

б) ознайомитись (вивчити) із основними положеннями керівних документів з питань підготовки і проведення показового ДЦЗ, а саме:

-пункт 11 ст.20, пункти 1, 2 ст.40 Кодексу цивільного захисту України;

- пункти 5, 17 Порядку здійснення підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 26.06.2013 №444;

-Рекомендації щодо проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань (лист ДСНС України від 26.04.2017 № 16-6361/161);

-Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затверджено наказом МОН України від 21.11.2016 №1400, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2016 за №1623/29752;

- спільний наказ Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської державної адміністрації та Управління ДСНС України у Кіровоградській області «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності у навчальних закладах області у 20__/20__ навчальному році».

в) визначити мету, навчальні цілі проведення та основні вимоги з підготовки та проведення ДЦЗ та заходів ОТ;

г) уточнити порядок та зміст виконання підготовчих заходів щодо проведення навчально-виховних заходів з учнями, проведення заходів ОТ;

д) визначитись з кандидатурами працівників закладу освіти, які залучаються до заходів ОТ;

е) обговорити перелік змодельованих ситуацій з практичного відпрацювання дій, визначити місця відпрацювання практичних дій;

ж) визначити перелік документів, які необхідно розробити, встановити терміни та відповідальних осіб за їх розробку, а також встановити терміни доведення їх до виконавців;

з) визначити зміст заходів щодо підготовки керівництва закладу, педагогічних та технічних працівників закладу до участі у заходах ОТ;

к) визначити заходи з підготовки (обладнання) місць з відпрацювання практичних дій, системи зв’язку та оповіщення, забезпеченості учасників освітнього процесу засобами індивідуального захисту;

м) забезпечити виконання заходів безпеки під час проведення заходів ОТ;

о) добиватися в ході проведення ДЦЗ та заходів ОТ повного і якісного відпрацювання навчальних питань шляхом послідовного нарощування та ускладнення обстановки, здійснення систематичного контролю за діями тих, хто навчається;

п) провести аналіз і узагальнення підсумків ДЦЗ та проведення заходів ОТ з керівним складом закладу та персоналом, який залучався до ДЦЗ та заходів ОТ, у ході якого дати оцінку практичним діям учасників і визначити шляхи усунення недоліків;

р) провести підведення підсумків ДЦЗ та проведення заходів ОТ, видати підсумковий наказ та підписати підготовлений майстром ВН звіт про проведення показового ДЦЗ та проведення заходів ОТ.

НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МІСЦЬ З ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Під час виконання завдання коженкерівник місця з відпрацювання практичних дій повинен врахувати, що:

- визначати і готувати місця з відпрацювання практичних дій необхідно по кожній змодельованій ситуації для практичного відпрацювання. Для закладу загальної середньої освіти (професійно-технічного закладу освіти) доцільно визначити місця: для роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій, для відпрацювання гасіння умовної пожежі, для надання домедичної допомоги постраждалим з призначенням статистів, для виконання під час показового ДЦЗ заходів евакуації;

- підготовка місця для відпрацювання практичних дій по гасінню пожежі: наявність безпечного місця для імітації пожежі (металеві піддони, тощо);

- підготовка місця для відпрацювання практичних дій по наданню медичної допомоги постраждалим: наявність обладнання та майна для зупинки кровотечі, іммобілізації переломів, наявність статистів або манекенів, імітаційних талонів (додаток К);

- підготовка місця для практичного відпрацювання питань евакуації: готовність основних і запасних шляхів евакуації, визначення місця зосередження при евакуації із зони хімічного ураження

- підготовка місця для укриття учасників освітнього процесу: готовність безпечних шляхів руху до підвалу, наявність освітлення, туалету, запасів води, тощо;

- визначення переліку знаків і покажчиків для імітації, розмірів знаків та порядку їх виготовлення;

- забезпечення заходів безпеки на всіх навчальних місцях.

Кожний керівник на місці з відпрацювання практичних дій використовує відповідні знаки та покажчики.

НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДСУМКІВ, ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Заключною частиною ДЦЗ є підведення підсумків його проведення. Проаналізувати, як саме здійснені заходи показового ДЦЗ, заходи ОТ всіма учасниками освітнього процесу, можна наприкінці ДЦЗ, зібравши на нараду всіх працівників закладу освіти. При підведенні підсумків заходів ОТ здійснюється аналіз та дається оцінка дій тих, хто приймав участь у проведенні заходів ОТ, з наведенням фактів і показників. Здійснюється постановка завдань для усунення недоліків, у вигляді коротких висновків, пропозицій.

У разі необхідності, за результатами проведення заходів ОТ можуть вноситися уточнення та зміни до плану реагування закладу освіти на надзвичайні ситуації або інструкції щодо дій персоналу закладу освіти у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій.

Рекомендується оцінити:

- якість відпрацювання планувальних документів з питань цивільного захисту;

- стан утримання та підготовки до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту;

- заходи із завчасного накопичення і підтримання у готовності засобів радіаційного та хімічного захисту;

- стан підготовки органів управління, в тому числі щодо дій органів управління у режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації;

- функціонування системи оповіщення та організації порядку доведення до учасників освітнього процесу інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;

- організація заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

Важливою складовою підведення підсумків заходів ОТ є обмін думками з питань проведення заходів ОТ із запрошеними керівниками закладів освіти.

За підсумками показового ДЦЗ рекомендується видатинаказ пропідсумкипоказового ДЦЗ, у якому необхідно вказатистан готовності закладу освіти до вирішення завдань цивільного захисту.

В наказі рекомендується визначити:

у постановчій частині – підставу, строки проведення, навчальні цілі показового ДЦЗ та заходів ОТ;

у розпорядчій частині – якість проведення навчально-виховних заходів показового ДЦЗ, а також чи готовіоргани управління, сили і засоби цивільного

захисту закладу освіти до виконання завдань цивільного захисту, завдання щодо усунення виявлених недоліків, необхідність коригування плануючих документів з організації заходів цивільного захисту у закладі.

Крім того, керівнику закладу освіти рекомендується підписатизвітпро організацію і проведення заходів ОТ з питань цивільного захисту у закладі.

При аналізі дій учасників заходів ОТ рекомендується розглядати наступні питання:

особливості проведених заходів ОТ і вимоги, що пред’являлися його учасникам;

дії керівного складу, педагогічних і технічних працівників закладу освіти з виконання заходів із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій, комісії з питань евакуації;

планування і здійснення переміщення учасників освітнього процесу, що залучені до заходів ОТ, до місць проведення заходів ОТ, організація зв’язку та оповіщення;

ішення посадових осіб закладу, їх об’єктивність і своєчасність прийняття,якість проведення заходіввзаємодії з міськими (районними) органами управління та силами цивільного захисту;

робота щодо підготовки даних, розрахунків і пропозицій для прийняття рішень, планування проведення робіт із захисту учасників освітнього процесу та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, своєчасного доведення завдань до підлеглих;

якість і повнота відпрацьованих документів;

робота керівництва із забезпечення стійкого і безперервного управління у різних умовах обстановки;

організація матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення заходів ОТ.

На підведенні підсумків можуть розглядатися й інші питання.

З метою врахування виявлених недоліків під час проведення заходів ОТ, визначення стану готовності органів управління, працівників до дій в умовах надзвичайних ситуацій та покращення стану виконання заходів цивільного захисту загальне підведення підсумків проведення заходів ОТ проводиться, як правило, на розширеному засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій закладу освіти з оформленням відповідного протокольного рішення.

СКЛАДАННЯ ТА НАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОВЕДЕННЯЗАХОДІВ ОБЄКТОВОГО ТРЕНУВАННЯ ПІД ЧАС
ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Звіт складається у 3-ох примірниках: перший – залишається у закладі освіти, другий - подається до місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), третій – подається до територіального органу ДСНС України.

У звіті про проведення заходів ОТ рекомендується вказувати:

заходи ОТ;

склад учасників заходів ОТ;

якість відпрацювання плануючих документів для організації діяльності з питань цивільного захисту;

стан утримання та підготовки до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту;

заходи із завчасного накопичення і підтримання у готовності засобів радіаційного та хімічного захисту;

стан підготовки органів управління, в тому числі щодо дій органів управління у режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації;

функціонування системи оповіщення та організації порядку доведення до учасників освітнього процесу інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;

організація заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

/Files/images/83.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 549

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.