/Files/images/239 1.jpg

/Files/images/293 2.jpg

/Files/images/293.jpg

/Files/images/20180405_153147.jpg

/Files/images/20180405_153158.jpg

/Files/images/20180405_153207.jpg

Список

невоєнізованих формувань ЦЗ

ЗШ І-ІІступенів №12

Кіровоградської міської ради

№ п/п Прізвище Ім’я та по батькові Посада по основній діяльності Посада по ЦЗ
Ланка зв’язку і оповіщення
1 Косенко Є.С. секретар-друкарка командир ЛЗ
2 Фабрика І.С. вчитель зв’язківець
Медична ланка
1 Ткаченко І.В. сестра медична начальник СП
2 Журавльова А.М. практ.псих. член СП
3 Макарова Н.Ю. вчитель з ОЗ член СП
Протипожежна ланка
1 Бондаренко В.В. вчитель фізкультури командир ОГП
2 СтепаненкоО.В. прибиральн. член ланки
3 Босонченко Н.І. двірник член ланки
Аварійно-технічна ланка
1 Бражник Р.В. пост.кочегар. командир АТГ
3 Ємельяненко М.Ф. сторож член ланки
4 Рябець Н.І. прибиральн. член ланки
Ланка охорони громадського порядку
1 Саченко Є.Г. вчитель історії командир ланки
2 Британ О.С. сторож член ланки
3 Мілецький В.Л. сторож член ланки

Посадова особа з питань ЦЗ____________ Сємідєтна А.О.

Функціональні обов’язки

командира ланки оповіщення і зв’язку

Командир ланки оповіщення і зв’язку підпорядковується керівнику цивільного захисту та начальнику штабу цивільного захисту навчального закладу

Він є безпосереднім керівником всього особового складу свого формування в відповідає за підготовку особового складу формування, за їх злагодженість у виконанні завдань за призначенням, за морально-психологічну підготовку, підтримання високої постійної відповідальності підпорядкованих йому ланок та несе особисту відповідальність за успішне виконання поставлених завдань.

Командир ланки оповіщення і зв’язку зобов’язаний:

1. Знати організацію, призначення, особовий склад, табельну оснащеність майном цивільного захисту, можливості по виконанню завдань.

2. Постійно вдосконалювати підготовку по цивільній обороні та особливо по організації та виконанню заходів цивільного захисту.

3. Знати рівень спеціальної підготовки особового складу, їх ділові та морально-психологічні якості.

4. Підтримувати постійну готовність особового складу та високу злагодженість для виконання завдань.

5. Здійснювати контроль за правильним використанням, утриманням та збереженням табельного майна, періодично особисто перевіряти їх справність, вміст, вживати заходів щодо їх поповнення.

6. Розробляти документи плану приведення в готовності ланки оповіщення.

7. Не менше 2-х разів на рік проводити тренування по оповіщенню та збору та приведення у повну готовність. Уточнювати штатно-посадовий склад.

8. Знати завдання ланки оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій.

9. Підтримувати високу організованість серед особового складу, дисципліну та порядок.

10. Добиватися від особового складу знання сигналів цивільного захисту, а також заходів безпеки та вимагати їх виконання.

11. Підтримувати постійний зв’язок з абонентами та взаємодію з невоєнізованими формуваннями, які беруть участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Посадова особа з ЦЗ__________Сємідєтна А.О.

Функціональні обов’язки

командира ланки охорони громадського порядку

Керівник ланки охорони громадського порядку підпорядковується керівнику цивільного захисту та відповідальній особі з цивільного захисту навчального закладу.

Він є безпосереднім керівником всього особового складу свого формування в відповідає за підготовку особового складу формування , за їх злагодженість у виконанні завдань за призначенням, за морально-психологічну підготовку, та несе особисту відповідальність за успішне виконання поставлених завдань.

Керівник ланки зобов’язаний:

1. Знати організацію, призначення, особовий склад своєї ланки, оснащеність майном цивільного захисту, можливості своєї ланки по виконанню завдань.

2. Постійно вдосконалювати підготовку по цивільній обороні та особливо по організації та виконанню заходів цивільного захисту своєю ланкою.

3. Знати рівень спеціальної підготовки особового складу, їх ділові та морально-психологічні якості.

4. Підтримувати постійну готовність особового складу та високу злагодженість для виконання завдань.

5. Здійснювати контроль за правильним використанням, утриманням та збереженням табельного майна, приладів, періодично особисто перевіряти їх справність, вживати заходів щодо їх поповнення.

6. Розробляти документи плану приведення в готовності ланки.

7. Не менше 2-х разів на рік проводити тренування по оповіщенню та збору ланки та приведення її у повну готовність. Уточнювати штатно-посадовий склад.

8. Знати завдання своєї ланки на випадок надзвичайних ситуацій.

9. Вміти організувати невідкладні роботи в осередку надзвичайних ситуацій.

10. При виконанні завдань по реагуванню на надзвичайні ситуації підтримувати високу організованість серед особового складу, дисципліну та порядок.

11. Добиватися від особового складу ланки знання сигналів цивільного захисту, а також заходів безпеки при веденні невідкладних робіт та вимагати їх виконання.

12. У ході проведення невідкладних робіт підтримувати постійний зв’язок та взаємодію з іншими невоєнізованими формуваннями. Після виконання завдань ланкою, доповісти керівнику цивільного захисту та відповідальній особі з питань цивільного захисту про виконану роботу.

Посадова особа з питань ЦЗ Сємідєтна А.О.

Функціональні обов’язки

заступника начальника цивільного захисту

ЗШ І-ІІ ступенів №12 з евакуації

Заступник керівника цивільного захисту з евакуації відповідає за планування, організацію та проведення заходів (відселення) працівників навчального закладу, учнів, документів та майна.

Він зобов’язаний:

А) Під час повсякденної діяльності:

- вивчити і знати керівні документи з питань захисту учасників навчально виховного процесу при надзвичайних ситуаціях по евакуації і план дій органів управління цивільного захисту навчального закладу у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- спільно із штабом цивільного захисту навчального закладу відпрацьовувати документи з евакуації, брати участь в у плануванні вивезення матеріальних цінностей і розробленні схеми зв’язку і оповіщення;

- підготувати розрахунки на евакуацію працівників комбінованим способом за видами транспорту і пішим порядком;

- організувати розроблення і періодичне коригування списків на евакуацію;

- уточняти і доводити до постійного складу і учнів маршрути руху евакуйованих до місць тимчасового розміщення, узгоджувати і затверджувати плани розміщення евакуйованих.

Б) З отриманням розпорядження на проведення евакуації:

- оповістити і поставити завдання класним керівникам (вихователям) щодо підготовки і проведення евакуації

- уточнити схему евакуації, кількість документів і майна;

- установити зв’язок з управлінням (відділом) освіти, управлінням НС та ЦЗН міста;

- забезпечити організований вихід на ЗЕП і пункти посадки на транспорт, або на маршруті пішого руху.

В) З отриманням розпорядження на проведення тимчасової евакуації (виведення) постійного складу і учнів (дітей) у безпечне місце:

- з’ясувати кількість працівників і учнів (окремо), які знаходяться в приміщенні навчального закладу;

- організувати оповіщення про початок евакуації;

- організувати регулювання і охорону громадського порядку на маршрутах евакуації і в місцях тимчасового розміщення;

- про хід виконання евакозаходів, їх завершення доповідати керівнику

цивільного захисту навчального закладу і в управління НС та ЦЗН міста.

Посадова особа з питань ЦЗ Сємідєтна А.О.

Функціональні обов’язки
заступника начальника цивільного захисту навчального закладу з матеріально-технічного забезпечення

Заступник керівника цивільного захисту з матеріально-технічного забезпечення відповідає за планування, організацію матеріально-технічне забезпечення проведення заходів цивільного захисту в навчальному закладі при повсякденній діяльності закладу, при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Він зобов’язаний:

А) Під час повсякденної діяльності:

- постійно слідкувати за комплектуванням, оснащенням і підготовкою аварійно - технічної ланки цивільного захисту навчального закладу;

- удосконалювати особисту підготовку з питань цивільного захисту;

- особисто приймати участь в розробці плану дій органів управління та сил цивільного захисту під час повсякденної діяльності, при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру;

- організовувати накопичення, збереження, видачу та облік майна цивільного захисту;

- визначати місцеві джерела матеріально – технічних засобів, необхідних для виконання завдань цивільного захисту;

- при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій забезпечити невоєнізовані формування засобами захисту, іншим майном ЦЗ.

Б) При загрозі або виникненні надзвичайної ситуації:

- при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій забезпечити невоєнізовані формування засобами захисту, іншим майном ЦЗ.

- прибути в встановлений час до керівника цивільного захисту , отримати завдання , привести в готовність і перевірити аварійно-технічну ланку;

- організувати видачу майна ЦЗ невоєнізованим формуванням;

- організувати підготовку приміщень навчального закладу, які використовуються для укриття учнів (дітей) і персоналу;

- організувати заготівку, питної води, продуктів харчування, забезпечити їх збереження.

Посадова особа з питань ЦЗ Сємідєтна А.О.

Функціональні обов’язкикомандира ланки пожежогасіння


1.При дії формування в режимі повсякденного функціонування:
·проводити заняття, тактико-спеціальні навчання з підлеглими та розробляти документи до них;
·проводити своєчасне обслуговування, перевіряти працездатність засобів пожежогасіння, техніки і засобів захисту органів дихання та шкіри;
2.При дії формування у режимі підвищеної готовності:
·приводити формування у готовність за призначенням;
·перевіряти працездатність засобів пожежогасіння, техніки і засобів захисту органів дихання та шкіри, а також інструменту згідно табеля забезпечення;
3.При дії формування у режимі надзвичайних ситуацій:
·здійснювати спостереження за дотриманням мір безпеки особовим складом та утримувати в належному стані засоби гасіння пожеж ;
·при виникненні пожежі, керувати підлеглими під час гасіння пожежі, а при необхідності викликати спеціальний підрозділ пожежної служби міста;
·після закінчення локалізації та ліквідації пожежі, перевіряти засоби гасіння пожежі, органів дихання, майна яке застосовувалось для гасіння пожежі, провести спеціальну обробку, а для особового складу санітарну обробку і доповісти начальнику ЦЗ про виконання заходів.

Посадова особа з питань ЦЗ Сємідєтна А.О.

Кiлькiсть переглядiв: 488

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.