УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАВАДІВСЬКА ГІМНАЗІЯ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»

вул. Павла Луньова, 9, м. Кропивницький, 25004

e-mail: zosh12zav@ukr.net КодЄДРПОУ31774997

НАКАЗ

від«16»березня 2020 року№ 33-о

Про роботу закладу освіти

під час карантину

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-coV-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 18.03.2020 року № 150/о «Про організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я,

НАКАЗУЮ:

1.Перевести всіх педагогічних працівників на дистанційну форму роботи на період карантину ( Додаток 1)

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сємідєтній А.О. забезпечити:

2.1.Виконання освітніх програм закладу освіти шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладу освіти її здобувачами, а також виконання працівниками закладу освіти іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо) ;

2.2.Запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників закладу освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359;

3.Педагогічним працівникам закладу освіти:

3.1.Здійснювати виконання освітніх програм закладу освіти шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання згідно педагогічного навантаження.

3.2. Скласти індивідуальний план самоосвіти вчителя та вказати результати , яких має досягти кожен педагог за час карантину.

3.3. Про результати виконання кожним педагогічним працівником індивідуального плану самоосвіти звітувати перед адміністрацією закладу по завершенню карантину.

4.Завідуючій господарством Мілецькій Л.П.

4.1.Перевести технічний персонал ( Додаток 2) в режим чергування , щоб забезпечити життєдіяльність закладу та скласти графік чергувань технічного персоналу на період карантину

4.2.Забезпечити функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у закладі освіти;

4.3. Забезпечити виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій.

4.4. Посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та заборонити доступ у шкільні приміщення сторонніх осіб.

5.Секретар- друкарці Мерещенко Г.О.:

5.1.Своєчасно опрацьовувати кореспонденцію, що надходить на електронну адресу закладу та повідомляти адміністрацію закладу в дистанційному режимі.

5.2.Оприлюднити на сайті закладу даний наказ для ознайомлення з ним всіх працівників.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор В.Легка

Із наказом ознайомлено: А.Сємідєтна Л.Мілецька

Г.Мерещенко

Додаток1

до наказу по

КЗ «Завадівська гімназія

від 18.03.2020року № 34-0

СПИСОК

педагогічних працівників, які будуть здійснювати виконання освітніх програм закладу освіти шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання

№п/п ПІБ посада класний керівник
1. Легка В.А. Директор, вчитель укр.мови та літератури
2. Сємідєтна А.О. заст.директора, вчитель укр.мови та літератури
3. Костючик Є.С. вчитель початкових класів 4 клас
4. Тертиця О.О. вчитель початкових класів 1 клас
5. Макарова Н.Ю. вчитель початкових класів 2 клас
6. Мерещенко Г.О. вчитель початкових класів 3 клас
7. Лебідь О.В. вчитель математики та фізики 8 клас
8. Журавльова А.М. практичний психолог, соц.педагог
9. Качур В.В. вчитель зарубіжної літератури та рос. мови
10. Іванейчик Д.І. вчитель іноземної мови 6 клас
11. Бондаренко В.В. вчитель фізичної культури 5 клас
12. Бойко О.В. педагог- організатор, вчитель укр.мови та літератури 9 клас
13. Фабрика І.С. вчитель біології та географії 7 клас
14. Савченко І.Й вчитель трудового навчання
15. Литвиненко М.М. асистент вчителя
16. Вінник Т.М. асистент вчителя

Додаток2

до наказу по

КЗ «Завадівська гімназія

від 18.03.2020року № 34-0

СПИСОК

технічних працівників, які будуть працювати під час карантину згідно графіка

№п/п ПІБ посада підпис
1. МілецькаЛ.П. завгосп
2. Ткаченко І.В. сестра медична
3. СтрижеусЛ.Н. кухар
4. Бражник Р.В. постійний кочегар
5. РябецьН.І. прибиральниця
6. СтепаненкоО.В. прибиральниця
7. Босонченко Н.І. двірник

Розклад дистанційного навчання Комунального закладу «Завадівська гімназія Міської ради міста Кропивницького»

Дні тижня 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
понеділок 1. Математика 2. Українська мова (навчання грамоти: читання) 3. Українська мова (навчання грамоти: мова) 1. Математика 2. Українська мова 3. Читання 1. Українська мова 2. Математика 3. Іноземна мова (англійська) 4. Літературне читання 1. Літературне читання 2. Українська мова 3. Математика 4. Іноземна мова (англійська) 1. Українська мова 2. Іноземна мова (англійська) 3. Інформатика 4. Математика 1. Географія 2. Математика 3. Біологія 4. Інформатика 5. Українська мова 1. Геометрія 2. Алгебра 3. Інформатика 4. Іноземна мова (англійська) 5. Біологія 6. Українська мова 1. Інформатика 2. Географія 3. Українська мова 4. Українська література 5. Іноземна мова (англійська) 1. Інформатика 2. Всесвітня історія 3. Основи правознавства 4. Історія України 5. Алгебра
вівторок 1. Математика 2. Іноземна мова (англійська) 3. Українська мова (навчання грамоти: читання) 4. Українська мова (навчання грамоти: мова) 1. Математика 2. Іноземна мова (англійська) 3. Українська мова 4. Читання 1. Літературне читання 2. Математика 3. Українська мова 4. Природознавство 1. Математика 2. Українська мова 3. Літературне читання 1. Мова національної меншини (російська) 2. Зарубіжна література 3. Іноземна мова (англійська) 4. Математика 1. Українська мова 2. Українська література 3. Математика 4. Іноземна мова (англійська) 1. Алгебра 2. Фізика 3. Українська мова 4. Українська література 1. Українська мова 2. Українська література 3. Фізика 4. Мова національної меншини (російська) 5. Зарубіжна література 6. Іноземна мова (англійська) 1. Українська мова 2. Українська література 3. Алгебра 4. Зарубіжна література 5. Іноземна мова (англійська)
середа 1. Українська мова (навчання грамоти: читання) 2. Українська мова (навчання грамоти: мова) 1. Читання 2. Українська мова 1. Математика 2. Українська мова 3. Літературне читання 1. Літературне читання 2. Українська мова 3. Математика 1. Українська мова 2. Українська література 3. Математика 4. Мова національної меншини (російська) 5. Зарубіжна література 6. Природознавство 1. Українська мова 2. Українська література 3. Географія 4. Математика 5. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) 1. Мова національної меншини (російська) 2. Українська мова 3. Українська література 4. Географія 5. Зарубіжна література 6. Історія України 1. Біологія 2. Алгебра 3. Географія 4. Історія України 5. Геометрія 1. Фізика 2. Біологія 3. Мова національної меншини (російська) 4. Геометрія 5. Географія
четвер 1. Математика 1. Іноземна мова (англійська) 2. Математика 1. Математика 1. Іноземна мова (англійська) 1. Українська мова 2. Українська література 3. Природознавство 4. Математика 1. Математика 2. Біологія 3. Мова національної меншини (російська) 4. Зарубіжна література 5. Іноземна мова (англійська) 1. Фізика 2. Іноземна мова (англійська) 3. Хімія 4. 1. Біологія 2. Мова національної меншини (російська) 3. Хімія 4. Алгебра 1. Хімія 2. Фізика 3. Мова національної меншини (російська) 4. Зарубіжна література
п’ятниця 1. Українська мова (навчання грамоти) 2. Математика 3. Іноземна мова (англійська) 1. Українська мова 2. Іноземна мова (англійська) 3. Математика 1. Літературне читання 2. Іноземна мова (англійська) 3. Природознавство 1. Літературне читання 2. Математика 3. Природознавство 1. Іноземна мова (англійська) 2. Історія України (Вступ до історії) 3. Українська мова 1. Мова національної меншини (російська) 2. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) 3. Зарубіжна література 4. Українська мова 1. Біологія 2. Мова національної меншини (російська) 3. Зарубіжна література 4. Всесвітня історія 5. Геометрія 1. Фізика 2. Всесвітня історія 3. Геометрія 4. Інформатика 5. Зарубіжна література 6. Історія України 1. Інформатика 2. Геометрія 3. Біологія 4. Фізика 5. Іноземна мова (англійська) 6. Українська мова 7. Українська література
Кiлькiсть переглядiв: 170

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.