Дата Предмет Тема ДЗ Покликання
30.03.20 Геометрія Розв’язування задач(Коло вписане в трикутник) §23, повторити теорію 633 https://youtu.be/hnFxxpAa5R4 https://youtu.be/jE5aT31nqQ4
Біологія Поведінка тварин і розмноження §53 ст 232 запитання 1-12 усно .Міні -проєкт письмово
Географія Загальні риси клімату §45 ст 197 робота з картою. 1-4 усно.Практична робота 11 письмово ст 201
Алгебра РОзв’язування лінійних рівнянь §21, повторити алгоритм розв’язання рівнянь №849(а,г), №855(в, б) https://youtu.be/SLD8es3MS1g
Інформатика Створення алгоритмів і програм з використанням змінних і різних алгоритмічних структур: лінійних, розгалужень і повторень.. повторити параграфи 15,16
Англ.мова Україна. Київ в мініатюрі Впр.1, с.142 (Записати у словник, вивчити) Впр.3, с.143 (читати, перекладати) с.143 (опрацювати граматичний матеріал Впр.6, с.144 (письмово)
Укр. мова Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. § 44, с. 161 вправа 460.
31.03.20 Алгебра Розв’язування задач за допомогою рівнянь §22, опрацювати теорію №885, № 889 https://youtu.be/XB2db8-hbtw
Фізика Контрольна робота з теми “ Взаємодія тіл. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл” §22 - 28 повторити теорію виконати завдання з картки
Укр.мова Прийменник. Систематизація вивченого. § 42-44, с. 162 вправа 464.
Укр.літ. Любов ПОНОМАРЕНКО. «Гер переможений». Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).

С. 243-245. У зошит записати визначення новели зі с. 245.

https://www.youtube.com/watch?v=bDYCCVGks3k

Образ.мист. Створюємо власний імідж.Творче завдання: з допомогою виражальних засобів, притаманних для мистецтва дизайну, відобразити своє бачення образу сучасного підлітка. https://www.youtube.com/watch?v=ZjDODI3jN00 http://jak-namaljuvaty.pp.ua/524-yak-namalyuvati-odyag-olvcem-poetapno.html


Дата Предмет Тема ДЗ Покликання
23.03.20 Геометрія Розв’язування задач” дотична до кола” §22,повторити теорію № 607,616, 618 https://youtu.be/xhd0-gfqhSE
Біологія Розумова діяльність тварин §51 опрацювати (переглянути відео)записати і вивчити основні поняття ст 234 запитання (1-12) усно https://www.youtube.com/watch?v=jp8mVQ0Ln2M&t=142s
Географія Тектонічна будова і рельєф Євразії §44 опрацювати,переглянути відео,записати основні поняття.Ст.195 запитання(1-7)усно https://www.youtube.com/watch?v=nRzp0jEBWrc
Алгебра Контрольна робота” Функція” §17- 19 повторити теорію письмово с.175 - І - ІІр с. 176 - ІІІ - ІѴ р.
Інформатика
Англ.мова Музеї Лондона та Великої Британії Впр.2, с.133 (читати, перекладати) Впр. 3, с.134 (пис)
24.03.20 Алгебра Лінійне рівняння з однією змінною §20 - 21 вивчити теорію,алгоритм розв’язання рівнянь № 802,№804, № 814 https://youtu.be/I5OfRLUjHzs
Фізика Контрольна робота “ Взаємодія тіл. тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл” §22 - 29 повторити теорію виконати завдання за посиланням http://interactive.ranok.com.ua/theme/content/pdrychniki/fzika-7-klas-pdrychnik-v-g-baryahtar-s-o-dovgiyi-f-ya-bozhinova-ta-n/trenyvaln-testov-zavdannya-do-rozdly-3-vzamodya-tl-sila-chastina-ii-tisk-zakon-arhmeda-plavannya-tl
Укр.мова Аналіз контрольної роботи. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. § 42, с. 156 вправа 438 https://www.youtube.com/watch?v=DMBcsZ3hBLM
Укр.літ. Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7–В, або Прокляття роду Кулаківських». Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. с.213-241 https://www.youtube.com/watch?v=Xgb8CzDBBmo
Образ.мист. Зачіска — краса і стиль, що створює дизайнер.Дизайн зачіски − мистецтво створення привабливого вигляду людини. Значення професії художника-перукаря в сучасному житті. Зачіски на щодень і святкові. Різноманітність стилів зачісок. Виконання вправи: начерки погрудних графічних портретів людей з різними формами обличчя. Творче завдання: виконання начерків художнього моделювання зачіски для створення індивідуального стилю людини. Графічні матеріали на вибір. https://legko.org.ua/iak-maluvati-byd-iaki-zachiski-yniversalna-formyla-hydojnika
25.03.20 Рос.мова Аудирование 5. Восприятие на слух предложений с различными видами обособлений. Монолог Тема речевого общения: Пори року. Весна Всім: урок 53 (вибірково), впр. 48 (усно), бажана робота в парах; впр. 486 (письм.)
Укр.мова Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. § 43, с. 159-160 вправа 453. https://www.youtube.com/watch?v=DMBcsZ3hBLM
укр.літ Любов ПОНОМАРЕНКО. «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. ТЛ: новела.

С. 243-245

Аудіокнига

https://www.youtube.com/watch?v=bDYCCVGks3k

Географія Тектонічна будова і рельєф Євразії.(Корисні копалини) §44 повторити.Завдання на сторінці 195 (шукайте в інтернеті )письмово.
Зар.літ. Новела «Останній листок» О.Генрі – гімн людині, здатній на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана Всім: завдання 5,6,7 (усно) ,стор. 235. Скласти 6-12 тестових запитань за змістом новели «Останній листок» з відповідями та надіслати вчителю для перевірки до Classroom
Іст.України Пам’ятки середньовічної культури 14-15 ст. Костянтин Острозький . Юрій Дрогобич. опрацювати параграф 25 п.1-2 . Повідомлення про Костянтина Острозького або Юрія Дрогобича. https://www.youtube.com/watch?v=ES0-LOUnOvk https://www.youtube.com/watch?v=Ws0XX3rh-98
26.03.20 Фізика Захист навчальних проєктів “ Взвємодія тіл. Сили” завантажити презентації своїх робіт
Труд.навч.
Англ.мова Визначні місця Великої Британії та Лондона Впр.2, с.137 (пис) Впр.3, с.137 (читати, доповнити ділог) Письмово виконати дві вправи в зошиті за посиланням: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/So_-_neither/So_do_I_-_Neither_do_I_qp27386my
Хімія Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник. вивчити параграф 25, виконати завдання 187 с. 151 (письмово) Навчальний проект “Дослідження якості води з різних джерел”. https://www.youtube.com/watch?v=XBb1bDWgS5c https://www.youtube.com/watch?v=6Y5IUjrUPKc https://www.youtube.com/watch?v=LzdC_nF-epM
27.03.20 Біологія Поведінка тварин і індивідуальний розвиток §52 опрацювати (переглянути відео 1-2 частину)виписати і вивчити основні поняття .ст 228 1-12 усно. https://www.youtube.com/watch?v=zLcWAe4xE-k
Рос.мова Монолог 9. Письменный подробный пересказ научного текста-рассуждения Тема речевого общения: Знання. Винаходи. Всім: урок 54, впр. 490, 494 усно, впр. 499 письм.
Зар.літ. Моральні цінності в новелі О.Генрі «Дари волхвів» Всім: чит. текст стор. 236-240, завд. 1, 2, 4, (усно), стор.240 завд. 3, стор.240 (письм.) https://www.youtube.com/watch?v=U9-V9bQlMb0 аудіокнига: https://www.youtube.com/watch?v=81i1hoMZL6M&t=638s https://www.youtube.com/watch?v=2S14hYkvw8s
Вс.історія Церковний розкол 1054р. Фома Аквінський. Середньовічні єресі і боротьба з ними опрацювати параграф 17 запитання 1-7 стор 199 письмово https://www.youtube.com/watch?v=XoAwxEz9nuQ
Геометрія Коло вписане в трикутник §23 опрацювати теорію.записати теореми, зробити креслення №626, 629 https://youtu.be/jE5aT31nqQ4 https://youtu.be/hnFxxpAa5R4
Основи.здоров'я Види підліткових компаній, ознаки небезпечних підліткових компаній. с.93-95; с.95 питання 1,2,6 письмовоДата
Предмет Тема ДЗ Покликання
16.03.20 Геометрія Коло і круг §21 зробити креслення, підписати основні елементи, письмово № 584, 590, 592 https://youtu.be/lWHetRAkA2c
Біологія Вроджена і набута поведінка. §49 повторити; опрацювати§ 50 ст 216;220(1-12)ус-но
Географія Держави Пн.Америки. §42 повторити .Виконати в зошиті тести для самоконтролю.ст185.
Алгебра Виконання вправ на застосування властивостей лінійних функцій с.170 завдання для самостійної роботи В.І https://youtu.be/hmUJdHOJuIQ https://youtu.be/8RkMVKHUShI
Англ.мова Тема: Екскурсія Лондоном Впр.2, с. 126 (чит. , переклад.) Впр. 3, с. 127 (викон. завд. до тексту, обрати правильний варіант відповіді) Опрацювати граматичний матеріал с. 128 (чит) Впр. 7, с. 129 (пис)
Укр.мова Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день. § 39, с. 142 вправа 409.
17.03.20 Алгебра Узагальнення знань з теми “ Функції” Повторити теоретичний матеріал виконати завдання с.170 В 2
Фізика Закон Арї\хімеда( умови плавання тіл). Лабораторна робота №10 “ З’ясування умов плавання тіл” §28 вивчити теорію.§27 повторити. виконати домашню лабораторну роботу https://youtu.be/EqB1RUSjMUs https://youtu.be/-ZKF6pkes8M https://youtu.be/Zk4S9_PMw0w
Укр.мова Дієприслівник. Систематизація вивченого. § 40,с. 146 вправа 418.
Укр.літ. Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7–В, або Прокляття роду Кулаківських». Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній. Прочитати С.212-213, 213-223.

Буктрейлер до книги

https://www.youtube.com/watch?v=c-J-em98ZEs

Марина Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських" (Частина І із ІІ)

https://www.youtube.com/watch?v=Xgb8CzDBBmo
Образ.мист. Стиль — забаганка дизайнера чи поклик душі? Творче завдання: виконати дизайн-проект «Традиційні українські народні мотиви у сучасній моді». https://www.youtube.com/watch?v=_WzCThGCk38 https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-obrazotvorchogo-mistectva-7-kl-na-temu-dizayn-stil-odyagu-13212.html
18.03.20 Рос.мова Обособленные определения. Сравнительный оборот Всім: урок 51, стор. 179 впр. 462 усно впр. 464 письмово
Укр.мова Контрольна робота № 4 з теми «Дієприслівник. Прислівник» Повторити §27-40, с. 149-150 письмово.
укр.літ Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7–В, або Прокляття роду Кулаківських». Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Прочитати с.225-241.

Марина Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських" (Частина І із ІІ)

https://www.youtube.com/watch?v=Xgb8CzDBBmo
Географія Євразія . § 43 опрацювати.ст.187(робота з картою)Вміти знаходити на карті географічні обєкти.Відповіді записати в зошиті.ст 189 запитання 1-6 усно.
Зар.літ. Узагальнення та систематизація знань з теми «Літературний детектив» Всім: виконати письмово Підсумкові запитання та завдання (за І-ІV рівнями, обраними самостійно) на стор. 225-226 та надіслати вчителю для перевірки до Classroom
Іст.України Держава Феодоро в Криму . Утворення Кримського ханства . Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства Опрацювати параграф 23 з 1-3 пункти , запитання 1-4 на ст 170 https://www.youtube.com/watch?v=p2_WbcWEFs4
19.03.20 Фізика Розв’язування задач. Закон Архімеда” розв’язати письмово в робочому зошиті. завдання за посиланням https://miyklas.com.ua/p/fzika/7-klas/tisk-tverdikh-til-ridin-i-gaziv-16558/zakon-arkhimeda-16575/re-44bfec94-d583-4f8a-b726-d1cf0b55d46c
Англ.мова Візит до Лондона Впр.1, с.130 (пис) Впр.2, с.130-131 (Читати та перекладати текст та заповнити таблицю письмово)
Хімія Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. повторити параграфи 22-23, вивчити параграф 24. Проєкт на вибір: 1.Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її. 2. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять. https://www.youtube.com/watch?v=iJ7v-JW4rSQ https://www.youtube.com/watch?v=eUVLCLJzxy4
20.03.20 Біологія Вроджена і набута поведінка.Лабораторне дослідження.Спостереження за поведінкою тварин.(Домашнім улюбленцем.) § 50 повторити.Дослідження виконати у вигляді презентації ,відеоролика .(за планом проєкту на ст220)
Рос.мова Уточняющие члены предложения Тема речевого общения: Лесные обитатели Всім: урок 52, стор.183, впр. 470 усно, За вибором: І-ІІ рр.: впр. 471 А та Б письм., ІІІ-ІV рр.: впр. 479 А та Б письм.
Зар.літ. Новела як літературний жанр. О.Генрі - майстер світової новели. Провідні проблеми новели О.Генрі «Останній листок». Образи Сью і Джонсі, їх динаміка Всім: опрацювати стор. 228-230, виписати до зошита визначення новели; чит. текст стор. 230-235,завд. 1, стор. 235 (усно), завд. 2, стор. 235 (письм.) https://www.youtube.com/watch?v=N9iUqcGew7A буктрейлери: https://www.youtube.com/watch?v=TdoelD5_ts8 https://www.youtube.com/watch?v=U3ri5AZGH58 аудіокнига: https://www.youtube.com/watch?v=iE6RscML6Pc
Вс.історія Суспільне і церковне життя на теренах України в 14-15 столітті опрацювати параграф 24 запитання 1-3 письмово https://www.youtube.com/watch?v=qxjxW-r84qM https://www.youtube.com/watch?v=L1_3j97bCMQ
Геометрія Дотична до кола та її властивості § 22 опрацювати теорію.записати теореми, зробити креслення. 608, 610, 614 https://youtu.be/oYZFA11GGH4
Основи.здоров'я Вплив ЗМІ на здоров я с.91-92; с. 92 питання 2,5 письмово
Кiлькiсть переглядiв: 76

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.